Συμβούλιο Σχολικών ετών 1997-1998

Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημ. Σχολείου Φλώρινας

Πρόεδρος : Μαντουλίδου Σοφία
Αντιπρόεδρος : Νικολάου Νικόλαος
Γραμματέας : Κωνσταντινίδου Αλίκη
Ταμίας : Σταμπουλτζής Αθανάσιος
Μέλος : Κωστακάκη Ιωάννα
Μέλος : Σαμαρά Κολάρα Αργυρή
Μέλος : Τσορμπάρη Ευαγγελία