Συμβούλιο Σχολικών ετών 2007-2009

Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημ. Σχολείου Φλώρινας

Πρόεδρος : Παπούλκας Χρήστος
Αντιπρόεδρος : Οκουτσίδης Θεολόγος
Γραμματέας : Γκέλια Παρασκευή
Ταμίας : Λιθοξοΐδης Κωνσταντίνος
Μέλος : Γιοβάνη Σταυρούλα
Μέλος : Ιωάννου Παντελής
Μέλος : Ρώμα Ζαχαρούλα
Αναπληρωματικό Μέλος : Μαβίδου Στυλιανή
Αναπληρωματικό Μέλος : Πασσάς Παύλος
Αναπληρωματικό Μέλος : Ραπτόπουλος Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό Μέλος : Ψαλλίδας Γεώργιος