Συμβούλιο Σχολικών ετών 2003-2005

Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημ. Σχολείου Φλώρινας

Πρόεδρος : Ραπτόπουλος Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Παπούλιας Χρήστος
Γραμματέας : Γκέλια Παρασκευή
Ταμίας : Παπούλκας Χρήστος
Μέλος : Κεσίδης Χρήστος
Μέλος : Παπακώστα Αργυρή
Μέλος : Παρλαπανίδης Κυριάκος
Αναπληρωματικό Μέλος : Πυργιλής Παντελής
Αναπληρωματικό Μέλος : Σημαιάκη Λεμονιά