Συμβούλιο Σχολικών ετών 2009-2011

Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημ. Σχολείου Φλώρινας

Πρόεδρος : Παπούλκας Χρήστος
Αντιπρόεδρος : Οκουτσίδης Θεολόγος
Γραμματέας : Ψαλλίδας Γεώργιος
Ταμίας : Σκενδέρης Κωνσταντίνος
Μέλος : Μπισδούνης Ιωάννης
Μέλος : Ραπτόπουλος Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος
Μέλος : Ρώμα Ζαχαρούλα
Αναπληρωματικό Μέλος : Γκούλη Μαρία
Αναπληρωματικό Μέλος : Ιωάννου Παντελής
Αναπληρωματικό Μέλος : Λιθοξοΐδης Κωνσταντίνος