Εγγραφή Μαθητών
Α' Τάξης (2023-2024)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 79/2017, το άρθρο 44 του ν. 4777/2021 και το άρθρο 23 του ν. 4559/2018), ανακοινώνουμε πως:
● Όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2017 μέχρι και 31-12-2017 υποχρεούνται να φοιτήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
● Η περίοδος των εγγραφών είναι από 1-3-2023 μέχρι και 18-3-2023.
Οι κηδεμόνες των εγγραφόμενων μαθητών, μπορούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, αφού κλείσετε ραντεβού στο 2385028112
    

Για την εγγραφή σας στο Σχολείο μας θα ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1)  Ελέγξτε αν η οικία σας ανήκει στην σχολική περιφέρεια του Σχολείου μας.

2)  Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 2023-2024

Σχολική Περιφέρεια 3ου Δ. Σ. Φλώρινας