Εγγραφές μαθητών Α' Τάξης για το σχολικό έτος 2024-2025

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 79/2017, το άρθρο 44 του ν. 4777/2021 και το άρθρο 23 του ν. 4559/2018), ανακοινώνουμε ότι:

● Όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2018 μέχρι και 31-12-2018 υποχρεούνται να φοιτήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

● Η περίοδος εγγραφών ξεκινάει την Παρασκευή 1-3-2024 και λήγει την Τετάρτη 18-3-2024.

● Οι γονείς/κηδεμόνες των εγγραφόμενων μαθητών, μπορούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, αφού κλείσουν ραντεβού στο 2385028112
    

Για την εγγραφή σας στο Σχολείο μας θα ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1)  Ελέγξτε αν η οικία σας ανήκει στην σχολική περιφέρεια του Σχολείου μας.

2)  Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο 

      Έντυπο Οδηγιών για την εγγραφή 

Σχολική Περιφέρεια 3ου Δ. Σ. Φλώρινας