Εγγραφή Μαθητών
Α' Τάξης (2022-2023)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 79/2017, το άρθρο 44 του ν. 4777/2021 και το άρθρο 23 του ν. 4559/2018), ανακοινώνουμε πως:
● Όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2016 υποχρεούνται να φοιτήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
● Η περίοδος των εγγραφών είναι από 1-3-2022 μέχρι και 18-3-2022.
● Οι κηδεμόνες των εγγραφόμενων μαθητών, μπορούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
     1. Αυτοπροσώπως, αφού κλείσετε ραντεβού στο 2385028112
     2. Στο 3dimflorin@sch.grως συνημμένα αρχεία pdf, συμπεριλαμβάνοντας και υπεύθυνη δήλωση του gov.gr προς το Δ.Σ. 3ο Φλώρινας στην οποία θα καταγράφονται όσα υποβάλλετε και θα δηλώνεται η ακρίβεια των αναγραφόμενων σε αυτά.

Μπορείτε και κατεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία πατώντας ή σκανάροντας τα παρακάτω εικονίδια OR Code.

Για την εγγραφή σας στο Σχολείο μας θα ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1)  Ελέγξτε αν η οικία σας ανήκει στην σχολική περιφέρεια του Σχολείου μας πατώντας εδώ, ή σκανάροντας τον πρώτο κώδικα QR με τίτλο “ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ”

2)  Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε, τις οποίες θα δείτε πατώντας εδώ ή σκανάροντας τον δεύτερο κώδικα QR με τίτλο “ΟΔΗΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”

3)  Όταν συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, επιλέξτε αν θέλετε να κλείσετε τηλεφωνικό ραντεβού για να τα καταθέσετε στο σχολείο, ή αν θα τα στείλετε ηλεκτρονικά προσθέτοντας και την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr

Σχολική Περιφέρεια
arx_eggr
Δικαιολογητικά & Οδηγίες
arx_eggr
Αίτηση Εγγραφής
arx_eggr
Αίτηση Ολοημέρου
arx_eggr
ΑΔΥΜ