Οι Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στο Σχολείο μας μέχρι το έτος 2011

Από τη συγκεκριμένη σελίδα θα μπορέσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στο Σχολείο μας, από την ημέρα που ξεκίνησε, μέχρι το σχολικό έτος 2010-2011.
Η αλήθεια είναι ότι το υλικό που βρέθηκε ήταν ελάχιστο, ενώ μετά το 2011 οργανώθηκε το αρχείο μας και ενημερώνονταν τακτικά με πλούσιο υλικό.
Επομένως για να καταφέρουμε να φωτίσουμε και τα παλαιότερα χρόνια, παρακαλούμε αν κάποιος επισκέπτης τους ιστότοπου (site) μας, έχει πληροφορίες ή φωτογραφίες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αρχείο μας, να επικοινωνήσει μαζί μας, για να κανονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μας παραχωρήσει το συγκεκριμένο υλικό.

Εννοείται ότι το πρωτότυπο υλικό θα παραμείνει στο αρχείο σας. Εμείς θέλουμε, αν έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε με e-mail ένα αντίγραφο, ή αν δεν υπάρχει η δυνατότητα, ας επισκεφθείτε το Σχολείο μας, για να  σκανάρουμε εμείς το υλικό και να το ξαναπάρετε φεύγοντας.

 


Οι πληροφορίες που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε για το Εκπαιδευτικό προσωπικό μέχρι και το Σχολικό έτος 2010-2011 είναι τα παρακάτω.