Συμβούλιο Σχολικών ετών 2021-2023

Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημ. Σχολείου Φλώρινας

Πρόεδρος : Βογδάνης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος : Μάργαρης Κωνσταντίνος
Γραμματέας :  Μοντεσνίτσαλη Μαρία
Ταμίας :  Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Έφορος :  Βότση Χριστίνα
Μέλος :  Ηλιοπούλου Αναστασία
Μέλος :  Χρηστάκης Σωτήριος
Αναπληρωματικό Μέλος :  Δημοπούλου Άννα
Αναπληρωματικό Μέλος :  Τράικος Λάζαρος
Αναπληρωματικό Μέλος :  Τσέκαρης Ευάγγελος