Συμβούλιο Σχολικών ετών 2001-2003

Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημ. Σχολείου Φλώρινας

Πρόεδρος : Ραπτόπουλος Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Κεσίδης Χρήστος
Γραμματέας : Καρκαρέτσου Ελένη
Ταμίας : Χατζηιωάννου Παναγιώτα
Μέλος : Γιοβάνη Σταυρούλα
Μέλος : Κροκαροπούλου Σουσάνα
Μέλος : Κωνσταντινίδου Ελένη